Eğitim & Kurs

Temel Eğitimin Başındaki Sorunlara Bakış!

Temel Eğitimin Başındaki Sorunlara Bakış! Bir çocuğun doğumundan sonra zorunlu olarak okul yaşına gelene kadar gerçekleştirilen eğitime okul öncesi eğitimi denilmektedir.

Temel Eğitimin Başındaki Sorunlara Bakış! Çocuk yuvaları ile bakım evleri ve kreşler bir yana bırakıldığında, dört beş yaş civarında bulunan çocukların hem özel hem de kamu anaokulu ile anasınıflarına gitmeleri yaygın bir hal almak durumundadır. Okul öncesi eğitimi çocukların hem sosyal hem zihinsel hem bedensel hem de duygusal yönden gelişimini sağlamaktadır. Ayrıca dil öğrenimi gibi becerileri de kazandırmaktadır.

Temel Eğitimin Başındaki Sorunlara Bakış!
Temel Eğitimin Başındaki Sorunlara Bakış!

Okul Öncesi Eğitimin Yaygın Olmaması

Okul öncesi çocuklara sağlanacak eğitim sayesinde çocukların birçok açıdan gelişimlerini sağlamaya yönelik hem beslenme hem de uyum gibi ihtiyaçlarının eğitim görerek bir çerçeve içerisinde kontrol altına alınması, çocuk açısından okul öncesi eğitim sayesinde, temel eğitime hazırlık olarak geçişin sağlanması noktasında katkı sunmaktadır. Okul öncesi eğitimin ülke içerisindeki durumuna bakıldığında, daha emekleme aşamasında olduğu görülmektedir. Ülke içerisinde yasalarla zorunlu hale getirilmeyen okul öncesi eğitime dair rakamlar çok düşük seviyelerde yer almaktadır.

Eğitim Çalışmalarının Mali Destekten Yoksunluğu

Eğitim öğretim çalışmaları açısından mali desteğin yetersiz seviyelerde olması, temel sorunlardan biri olarak gözükmektedir. Okul sayılarının ülke çapında yetersiz olması ile dersliklerin öğrenci sayısının ideal olarak yer almasında yeterli olmaması gibi sorunlar, önem arz etmektedir. Ders araç ve gereçlerin satın alınması ile okul hizmetlerinin yürütülmesi noktalarında belli bir plan ve projenin ortaya konulmaması ve eğitim öğretim çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi noktasında destekleyici mali kaynakların yetersizliği, sorunların büyümesine yol açmaktadır.

Gerek okul gerek idareciler gerekse de öğretmenlerin, eğitimle alakalı ihtiyaçlarının karşılanamaması ve yaşanan güçlükler, eğitimi kalitesini düşürmektedir. Bundan dolayı da hem bakım hem onarım hem de günlük ihtiyaçların giderilmesi maksadı ile çeşitli yol ve yöntemlere zorunlu olarak başvurulduğu gözlemlenmektedir. Mali destekten yoksun olma, eğitimin başarısının önündeki engel olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim Öğretim Planlamasındaki Yetersizlikler

Bu noktaya kadar oluşturulan eğitim öğretim sorunlarının çözümü, neyin hangi maksatla ve hangi sıra ve kaynak ile hangi zaman dilimi içerisinde kimlerle beraber ve hangi yöntem ile araçlar eşliğinde ortaya konulacağı önceden planlamak zorundadır. Planlamanın görünenden ve düşünülenden daha zor bir uzmanlık istediği, konunun uzmanları tarafından iyi bilinmektedir. Eğitim öğretim paydaşlarının birlikte düşünmeleri ve işbirliği ile ortaya çözümlemeler sunmaları, sorunların büyük bölümünü halletmeye yetecek gibi görünmektedir.

 

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu