Anne-Çocuk

Otizm Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Otizm, ayrıca Otizm Spektrum Bozukluğu veya ASD olarak da adlandırılır. Otizm, bireyin başkalarıyla duygusal olarak iletişim ve ilişki kurma yeteneğini azaltır. Bu durum hafif ila şiddetli olabilir. Otizm, erkeklerde kızlardan 4 ila 5 kat daha sık görülür.

Otizm Bir Hastalık mıdır?

Otizm bir hastalık değildir. Otizm bozukluğu, çocukluk çağı parçalayıcı bozukluğu, yaygın olmayan gelişimsel bozukluk, aksi belirtilmedikçe ve Asperger sendromu gibi otizm kategorisine giren birçok beyin hastalığı vardır.

 Spektrum Nedir?

Otizm spektrum bozukluğundaki “Spektrum”, geniş bir yelpazedeki semptomları, becerileri ve ciddiyeti ifade eder. Otizm spektrumunda en sık görülen üç hastalık otizm, Asperger sendromu ve yaygın gelişimsel bozukluktur.

 

Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklarda Otizm Belirtileri

Otizm çeşitli yaşlarda gelişebilir. Bazı bebekler erken otizm belirtileri gösterebilir, bazıları ise 15 ila 30 ay arasında normal olarak gelişebilir. İzlemeyle Gözden Geçirilmiş Yürütülen Çocuklarda Otizm İçin Değiştirilmiş Kontrol Listesi (M-CHAT-R / F), ebeveynlerin, çocuklarının otizm spektrum bozukluğu riskini değerlendirmek için 2 aşamalı bir tarama aracıdır. M-CHAT-R / F, değerlendirmeyi tamamladıktan sonra ebeveynlerin kullanması için bir puanlama sayfası sağlar.

Otizm Belirtileri

Aşağıda otizmin genel belirtileri vardır, ancak otistik olmayan çocuklar bu davranışların bazılarını gösterebilir:

Sallanma, eğirme veya diğer tekrarlanan hareketler

Fiziksel temastan kaçınmak

Göz temasından kaçınmak

Gecikmiş konuşma gelişimi

Kelimelerin sürekli tekrar edilmesi veya kısa ifadeler

Günlük rutindeki küçük değişikliklerle baş edememe

Akranlarla sınırlı veya hiç etkileşim olmaması

Bebeklerde Otizm Belirtileri

Erken uyarı işaretleri ve otizm belirtileri tanınabilir. Ebeveynler veya doktorlar otizmi bebek olarak teşhis edebiliyorsa, tedavi bebeğin beynini büyük ölçüde iyileştirebilir. Otizm belirtileri genellikle 12 ila 18 ay arasında görülür, ancak ebeveynler hala ortak otizm belirtileri aramaya devam etmelidir. Erken belirtiler, iyi davranışlı bir bebeğin belirtileri olarak yorumlanabilir, çünkü bunlar sessiz, bağımsız ve iddiasızdır.

Bebeklerde otizmle ilişkili davranışlar;

Göz teması kurmaz

Ebeveyn sesine cevap vermez

Bebek konuşması yapmaz

İsmine kayıtsız kalır

Başkalarının davranışlarına cevap olarak gülmez

Bebeğin İkinci Yılında Otizm Belirtileri

Bazı otistik çocuklar 2 yaşına geldiklerinde dil becerileri gerileyebilir veya kaybedebilirler. Diğerleri ise 16 aylık bir kelime veya 2 yaşına kadar iki kelimelik kelime öbekleri içermeyebilir. Çocuklar sadece aynı kelimeleri tekrar tekrar konuşabilir veya sözlü olarak duyduklarını tekrar edebilirler. Diğer otizm belirtileri, oyuncaklarıyla oynamak yerine, belirli şekillerde organize etmektir. Ayrıca, diğer çocuklarla etkileşime girmekten kaçınabilirler. Otizmi olan iki yaşındaki çocuklar başkalarının duygularını veya yüz ifadelerini tanıyamayabilir.

Otizmin Diğer Belirtileri

Diğer otizm spektrum bozukluğu semptomları, koşarken veya tırmanırken kötü koordinasyon, kötü el kontrolü, kabızlık ve kötü uyku gibi fiziksel problemlerdir. Bazı çocuklar nöbet geçirir. Yiyecek olmayan şeyleri yeme eğilimi, otizmi olan çocuklarda ve yetişkinlerde yaygındır.

Beyin Otizm Spektrum Bozukluğundan Nasıl Etkilenir?

Otizmden etkilenen çocuklar fazla sinaps veya beyin hücreleri arasındaki bağlantılara sahiptir. Bunun nedeni beyin gelişimi sırasında meydana gelen normal budama işleminde bir durgunluk olmasıdır. Tipik bir budama işlemi, kortikal sinapsların yaklaşık yarısını geç ergenlikten atmayı içerir. Kortikal sinapslar, duyulardan düşünce ve işleme bilgisinin merkezi olan korteksin içinde oluşur.

Otizmi olan bazı çocuklar normal beyinlerden daha büyüktür, ancak bulgular tutarsızdır. Otizmi olan bazı çocukların MRG taramaları anormal kortikal tepkiler, bazıları ise başka anormallikler göstermektedir. Beyin çalışmalarındaki gelecekteki ilerlemeler, beynin otizmdeki rolü hakkındaki anlayışımızı değiştirebilir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken Taraması

Otizm spektrum bozuklukları hafif ila ağır arasında değiştiğinden, birçok çocuk erken teşhis edilmez. Otizmi teşhis etmek zor olabilir, çünkü çocukları teşhis edebilecek kan testleri gibi tıbbi testler yoktur. Bu nedenle tedaviler yıllarca gecikebilir. Otizm bazen 18 aylık veya daha küçük çocuklarda tespit edilebilir. Birçok pediatrik doktor çocuklara 2 yaşına kadar tanı koyabilir.

Çocuklar için gelişimsel tarama, gerektiğinde temel becerileri öğrenip öğrenmediklerini söyleyen etkin bir sınavdır. Bu sınav sırasında doktor ebeveyne bazı sorular sorabilir veya nasıl öğrendiğini, konuştuğunu, nasıl davrandığını ve hareket ettiğini görmek için çocukla konuşup oynayabilir. Tüm çocuklar 9, 18 ve 24 aylık iyi çocuk doktor ziyaretleri sırasında taranmalıdır. Daha büyük çocuklar, yaşa bağlı gelişim düzeylerinin gerisinde kaldıklarında sıklıkla taranırlar.

Otizm Genetik Midir?

Genetik önemli bir rol oynayabilir. Otizm, bazı ailelerde ve frajil X sendromu, yumrulu skleroz, konjenital sendrom ve tedavi edilmemiş fenilketonüri gibi diğer genetik problemleri olan hastalarda daha sık görülür. Otizme neden olduğu tespit edilen tek bir gen yoktur, ancak birçok ailede otizm veya buna bağlı sakatlıklar söz konusudur. Bazı çocuklar otizme duyarlı bir şekilde doğabilir, ancak otizme neden olan tetikleyici bilinmemektedir.

Aşılar Otizme Neden Olmaz

Çocukluk çağı aşıları ile otizm spektrum bozuklukları arasında bağlantı yoktur. CDC, thimerosal içeren aşılar ile otizm arasında bir bağlantı olmadığı sonucuna varılan dokuz çalışmayı tamamladı. Thimerosal, bazı grip aşıları hariç, tüm çocukluk aşılarında iz miktarlarına kadar çıkarıldı veya azaltıldı.

Kardeşlerde Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozuklukları tanısı yıllar içinde artmıştır. Araştırmacılar, otizmin ailelerde yaşadığını ve otistik bir kardeşin küçük kardeşlerinin de otizme sahip olma riskinin % 18,7 olduğunu bulmuşlardır. Tek yumurta ikizleri otizmin en yüksek yüzdesine sahiptir, bir ikizde otizm varsa her ikisinin de otizm gelişme olasılığı yaklaşık %75’tir. Daha önce de belirtildiği gibi, erkek çocuklarında otizm gelişimi yaklaşık dört ila beş kat daha fazladır.

 

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu