Eğitim & Kurs

Eğitim ve Öğretimde Birleşmiş Milletler Normları Nelerdir?

Eğitim ve Öğretimde Birleşmiş Milletler Normları Nelerdir? Birleşmiş Milletler Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi! Bu uluslararası mevzuat konusu altında en kapsamlı metin ve düzenleme olarak kabul edilmiştir. Bu metinde de eğitim hakkının herkes için geçerli olduğu ve eğitimin, bireyin kişilik gelişiminde çok önemli rol oynadığı ifade edilmiştir. Bunların yanında ilköğretim düzeyinde eğitim parasızdır, zorunludur.

Eğitim ve Öğretimde Birleşmiş Milletler Normları Nelerdir? Mesleki ve teknik okulların da herkese ulaşılabilir olması konusunda çalışılması gerektiği belirtilmiştir. Aynı şekilde yükseköğretimin de parasız ve herkese eşit olacağı ifade edilmiştir. İlköğretim kademesinde eksiği veya yoksunluğu olanların eğitime teşviki için uğraşılacağı da belirtilmiştir. Bunların dışında bütün düzeylerdeki okulların geliştirileceği ve aktif olarak işleyeceği ve koşullarının da iyileştirileceği de ifade edilmiştir.

Eğitim ve Öğretimde Birleşmiş Milletler Normları Nelerdir
Eğitim ve Öğretimde Birleşmiş Milletler Normları Nelerdir

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

Kabul edilme yılı 1924 yılı olup; Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilmiştir. İlk ismi Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi iken sonradan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi olarak değiştirilmiştir. İçeriği ise yine diğer sözleşmeler ile benzerlik göstermektedir. İlköğretim kademesinde eğitim zorunlu ve parasız olarak verilmektedir. Eğitim ve kariyer ile ilgili konularda rehberlik hizmetinin mümkün olacağı ve okullarda sürekliliğin mümkün olacağı ifade edilmiştir.

Ulusal Mevzuatta Eğitim

Anayasa

Normlar hiyerarşisinin en üst kademesinde yer edinmiş olan metindir. Ve diğer metinlere nazaran en soyut ve en genel olanıdır. Örneğin çıkarılacak bir kanun, kanun hükmünde kararname veyahut tüzük, yönetmelik, anayasaya aykırı olamaz. Bu açıdan anayasa kesin bir nitelik taşımaktadır.

Kanuni Esasi

Bu anayasa, ilk anayasamız olma özelliğini taşımakla birlikte, 1876 yılında kabul edilmiştir. 15-16 ve 114. Maddeleri eğitimle ilgili maddelerdir. Eğitimle ilgili maddelerinde tüm okulların denetleneceği, gözleneceği ve ilköğretim kademesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

1921 Anayasası

Bu anayasanın bir diğer ismi Teşkilat-ı Esasiyedir. Tarihten de anlaşılacağı üzere Kurtuluş Savaşı dönemine denk geldiği için normal olmayan koşullarda hazırlanmış bir metin olma özelliğini bünyesinde barındırmaktadır. Bu anayasa, 24 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca bir diğer önemli bilgi de bu anayasada eğitimle ilgili herhangi bir maddenin yer almadığıdır.

1924 Anayasası

Bu anayasada da eğitim alanında, ilgili 2 madde bulunmaktadır. Bunlar, Madde 80 ve Madde 87’dir. Madde 80’de hükümetin gözetimi altında her türden öğretimin serbestliği, Madde 87’de ise kadın ve erkek bütün Türklerin ilköğretim kademesinde eğitim alma zorunluluğunun olduğu ve bu kademenin eğitiminin tüm devlet okullarında parasız olarak verileceği ifade edilmektedir.

 

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu