Anne-Çocuk

Otizm Teşhisi Ve Tedavi Yöntemleri

Çocuğunuzla akranları arasında olan davranış farklılığını her geçen gün daha fazla görmeye başladıysanız doğal olarak kaygılanıyor olabilirsiniz. Bu davranışların otizm belirtisi olabileceğinden şüpheleniyorsanız otizmin tanısının nasıl konduğunu ve sizi nelerin beklediğini bilmek isteyebilirsiniz.

Günümüzde otizm spektrum bozukluğuna neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak, genetik etkenlerin neden olduğuna dair neticeler araştırmalar ile bulunmuştur. Ancak hangi genlerin sebep olduğu henüz kanıtlanmamıştır. Öyleyse otizm teşhisi ve tedavisi nasıl oluyor ayrıntılı olarak bakalım…

Otizm Teşhisi: Konuşma Problemleri

Gelişimsel tarama sırasında doktor, çocuğun ebeveynin sesini, gülüşünü ve diğer uyaranlara nasıl tepki verdiğini gözlemler ve çocuğun tepkileri hakkında birkaç soru sorabilir. İletişim ve Sembolik Davranış Ölçeği, çocuğun iletişim seviyesini değerlendirmek ve profesyonel bakım aramanın gerekli olup olmadığına karar vermede yardımcı olmak için de kullanılabilir. Otizmi diğer gelişim sorunlarından ayırmaya yardımcı olmak için işitme, konuşma gelişimi ve davranışları belirleyen diğer testler tamamlanabilir.

Otizm Tanısı: Kötü Sosyal Beceriler

Otizm tanısının önemli bir kısmı sosyal becerilerin belirlenmesidir. Otizmi olan birçok çocuğun bazı özellikleri, gözleriyle başka bir kişiye, ebeveynlerinin gözlerine bile bakmakta yetersiz kalmaktadır. Otizmi olan çocuklar genellikle nesnelere odaklanır ve uzun süre boyunca diğer insanları veya diğer uyaranları neredeyse yok sayarak nesnelere odaklanır. Otizmi olan çocuklar iletişim kurarsa, genellikle yüz ifadeleri veya jestleri olmadan robot benzeridir. Yaşlar ve Aşamalar Anketler, çocuğun iletişimini, kaba motorunu, iyi motorlu, problem çözme ve kişisel uyarlama becerilerini değerlendirmede yardımcı olabilir.

Otizm Teşhisi: Değerlendirme

Otizm için tıbbi bir test olmamasına rağmen, kapsamlı bir tanı değerlendirmesi otizmli bir çocuğun teşhisine yardımcı olabilir. Bu değerlendirme çocuğun davranış ve gelişimine bakmayı ve ebeveynlerle görüşmeyi içerebilir. İşitme ve görme taraması, genetik test ve nörolojik test de kapsamlı bir tanısal değerlendirmede yer alabilir. Çoğu klinisyen tanı için aşağıda listelenen üç kriteri kabul eder:

Sosyal etkileşimdeki bozulmalar

İletişimdeki bozulmalar

Sınırlı ve tekrarlayan ilgi alanları, davranışlar ve faaliyetler

Asperger Sendromu

2013 yılında, Mental Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı (DSM-5), Asperger sendromunun nasıl sınıflandırıldığını değiştirdi. Asperger sendromu artık kendi başına bir teşhis değil, artık otizm spektrum bozukluğu kategorisinin bir parçası. Asperger sendromu “yüksek işlevli” bir otizm spektrum bozukluğu türüdür. Yüksek işleyen otizmin belirtileri arasında göz teması eksikliği, sosyal durumlarda beceriksizlik, sosyal ipuçları eksik veya çok fazla duygu gösterilmemesi olabilir. Çocuklar ayrıca normal veya üstün zekâya sahip olabilir, ancak insanlarla ilişki kurmak ve arkadaş edinmek konusunda zorluk çekebilir. Ayrıca özel görevlere odaklanma eğilimindedirler.

Otizm Tedavisi: Davranış Programları

Otizm tedavisi mevcuttur. Davranışsal terapi programları çeşitli kaynaklardan temin edilebilir ve insanların konuşmalarına, etkili iletişim kurmalarına, başkalarıyla etkileşime girmelerine ve olumsuz ya da anti sosyal davranışlardan kaçınmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Davranışçı terapi, davranış ve iletişimi geliştirmek için olumlu pekiştirici, kendi kendine yardım ve sosyal beceriler eğitimi kullanır.

Otizm Tedavisi: İlaçlar

Otizm için tıbbi bir tedavi olmamasına rağmen, bazı otizm belirtileri için tedaviler vardır. Siz ve çocuğunuzun doktoru, yararların herhangi bir riskten ağır olduğundan emin olmak için uygulanmadan önce tıbbi tedaviyi tartışmalıdır. Yaygın olarak kullanılan tıbbi ajanlar, risperidon veya aripiprazol gibi antipsikotik ajanlardır. Metilfenidat, fluoksetin, anti-nöbet ilaçları ve diğerleri gibi ilaçlar spesifik semptomlara yardımcı olabilir. Çocuğun herhangi bir ilaca verdiği cevabı izlemek için yakın gözlem gereklidir.

Otizm Tedavisi: Duyusal Entegrasyon

Daha önce tarif edildiği gibi, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, sesler, ışıklar, dokular, tatlar ve kokular gibi çeşitli duyusal uyaranlara karşı aşırı duyarlı olabilirler. Bazı çocuklar zil sesi, yanıp sönen ışık, soğuk bir şeye dokunmak, bazı yiyecekleri tatmak veya dezenfektan gibi belirli bir koku koklamak gibi belirli şeylere dokunarak, duyarak veya görerek rahatsız olabilirler. Bazı çocuklar davranışları uyarlamak ve böylece geliştirmek için eğitilebilir.

Duyusal entegrasyon terapisi, bireyin beyninin duyusal girdiyi işleme biçimini değerlendirir. Bir duyusal entegrasyon eğitimli mesleki veya fiziksel terapist, otistik çocuğu, beynin duyusal bilgiyi işlemesini ve düzenlemesini geliştiren, duyusal uyarımı fiziksel hareketle eşleştiren bir plan oluşturmak için değerlendirecektir.

Otizm ve Yardımcı Teknoloji

Teknoloji son zamanlarda şiddetli otizmi olan bazı çocuklara (sözel olmayan otizmi olan hastalar) iletişim kurma yollarını vermiştir. Yardımcı teknoloji, görevleri yerine getirmeyen, işlevsel yetenekleri geliştiren ve daha bağımsız hale gelen bir kişi tarafından kullanılan herhangi bir ürün, öğe veya ekipman parçasıdır. Yardımcı teknoloji, özellikle otizmi olan çocukların ilgisini çekmek için tasarlanmış programların bulunduğu bir bilgisayar tableti, bilgisayar veya telefon uygulaması olabilir. Ciddi iletişim güçlüğü çeken öğrenciler için, konuşma üreten bir uygulamaya sahip bir aygıt veya konuşma üreten bir aygıt çok etkili olabilir.

Otizm ve Beslenme

Bazı vitamin takviyelerinin yanı sıra dengeli bir beslenme otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için klinisyenler tarafından önerilmektedir. Bazı hastalar böyle bir beslenmeyi yerken semptomlarda iyi düzelme gösterdikleri için iyi bir beslenme düzeni oluşturmak önemlidir. Otizmi olan bazı hastalar kabızlıktan muzdarip, bazıları da kir ya da kâğıt gibi yiyecek yeme alışkanlığı geliştirebilir. Uygun bir beslenme bu otizm belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Çok az araştırma yapılmış olmasına rağmen, glütensiz / kazeinsiz beslenme otizmli çocuklar için alternatif bir tedavi yöntemidir. Otistik çocukların çoğu ebeveynleri, çocukları için GFCF diyetini seçer. Diyet, glüten (buğday, arpa ve çavdarda bulunur) ve kazein (süt ve süt ürünlerinde bulunur) içeren tüm yiyecekleri elimine eder. Otizmi olan çocuklar, glüten veya kazein içeren yiyeceklere alerjisi veya yüksek duyarlılığı olabilir. Otistik çocuklar ayrıca glüten ve kazein içeren yiyeceklerde diğer insanlardan farklı peptit ve proteinleri de işleyebilir. Bir GFCF diyetinin faydaları aşağıdakileri içerebilir:

Artan konuşma ve / veya dil kullanımı

Geliştirilmiş sosyal

Azalan kendini uyaran ve kendine zarar verme davranışı

Odaklanma yeteneğini arttırır

Geliştirilmiş uyku ve bağışıklık fonksiyonu

Farkındalığı arttırır

Bir GFCF diyetinin otizm için etkinliği, bu diyetin yardımcı olup olmayacağını söyleyen bilimsel kanıtlardan yoksundur.

Alternatif Otizm Tedavileri

Otizmi tedavi edecek tedavi veya ilaç mevcut değildir. Bu nedenle birçok ebeveyn otistik çocukları için tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) deniyor. Bununla birlikte, bu yaklaşımların güvenliği ve faydaları üzerine araştırmalar çok daha az çalışılmıştır. Çocuğunuzun doktoru veya sağlık ekibi ile görüşülmeden hiçbir tedaviye başlamayın, çünkü bazı tedaviler çocuğunuz için tehlikeli olabilir.

Otistik çocukların yaklaşık % 70’i muhtemelen otizmli çocukların melatonin eksikliği olabileceği için uyku problemlerinden muzdariptir. Düşük dozlarda ek melatonin otizmi olan çocukların daha iyi bir gece uykusu almasına yardımcı olabilir. Araştırmalar melatoninin herhangi bir yan etkisi olmadığını göstermiştir.

Otizmi olan çocuklar aniden programdaki bir değişiklik, bir gürültü veya onları rahatsız eden herhangi bir şey tarafından durdurulabilir. Derin basınçlı masaj veya ağırlıklı giysiler gibi gevşetme teknikleri, otistik çocuklarda rahatlama sağlayabilir.

Otizme Ne Sebep Olur?

Araştırmacılar hala otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Otizmin beyin yapısında veya fonksiyonunda anormallikler olduğunu biliyorlar. Araştırmacılar ayrıca bazı toksinlerin veya ilaçların rol oynayabileceğini öne sürüyorlar. Örneğin, valproik asit, talidomid ve hamilelik sırasında enfeksiyona maruz kalmak, bebeklerde otizm riskini arttırır.

Otizm ile Gelişme

Otizm spektrum bozuklukları mutlaka çocuğunuzun bağımsız ve faydasız bir yaşam sürdüğü anlamına gelmez. Erken tedavi ve hafif-orta şiddette semptomları olan kişiler bile kolej veya yüksek lisans okullarından mezun olabilir. Ortalamanın altında yetenekleri olan diğerleri, özel işler yapabilir ve bağımsız olarak veya grup olarak çalışabilirler. Otizm tedavisinin anahtarı, bebeklerde ve küçük çocuklarda otizm spektrum bozukluklarının belirti ve semptomlarının erken tanınmasıdır. Otistik çocukları olan aileler için ipuçları:

Duyguları senkronize olmayan manzaralar, sesler, zevkler ve dokunuşlar farklı algılanır

Çocuğunuza açık ve basit işler verin

Dili tam anlamıyla yorumlayamıyorlar; Deyimler, nüanslar, çıkarımlar, metaforlar ve iğneleme onun için anlam ifade etmiyor olabilir.

Beden dili ipuçları için uyanık olun

Görsel destek günlük görevlerde yardımcı olabilir

Sosyal etkileşimde bulunmalarına yardımcı olun

Krizlerini neyin tetiklediğini belirleyin

Sabırlı olun ve koşulsuz olarak sevin

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu