MODA

En Sık Kullanılan Moda Terimleri Nelerdir?

En Sık Kullanılan Moda Terimleri Nelerdir? Terminoloji kavramı; yazının icadından günümüze kadar gelen süreç içerisinde, terim anlamıyla kullanılan sözcüklerin ve ifadelerin anlamını araştıran bilim dalına denmektedir. Yazıda geçen ilk anlamı fetiş fikrini veya fetiş nesneleri ifade eden ve fetiş kelimesinin kökü olan moda ”facere” kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla bu doğrultuda ”Modaya uygun olan giyim ve giysi öğeleri kapitalist toplumlarda üretilen ve tüketilen en fetiş ürünlerdir” denilebilir.

En Sık Kullanılan Moda Terimleri Nelerdir? Modanın kökenine dayanan ayrıntılı açıklamalar birçok teorisyen gözüyle de aynıdır. Daha açık bir ifadeyle bu kavram, ”Toplum içinde insanları bir araya getirerek etkileyen unsur, daha önce giyilmiş ya da satın alınmış herhangi bir giysi ve bireyin kendi görünümü ile toplum içinde kabul görme arzusundan doğan bir olgudur” şeklinde tanımlanmaktadır.

En Sık Kullanılan Moda Terimleri Nelerdir
En Sık Kullanılan Moda Terimleri Nelerdir

En Sık Kullanılan Moda Terimleri

1901 tarihinde yayınlanan Tarihsel Esaslar hakkında Yeni Oxford İngilizce Sözlük moda kelimesini öncelikle giyim, kuşam ve yaşam tarzında stil, güncel ve bilinen bir usul, egemen bir duruş olarak tanımlamaktadır. Anlamları arasında küçük farklar olsa da moda kelimesine eş anlamlı kelimeler olarak tarz, stil, biçim, trend, beğeni, görünüm, popülarite, arzu, çılgınlık, heves gibi kelimeler karşılayabilir. Moda kelimesinin anlamıyla en fazla örtüşen kelime stil olsa da stil, yaygın bir standarda uygunluğu ifade etmekte olup, kısmen tanımsal olarak farklılaşmaktadır. Reich stil ve moda kelimeleri arasındaki ayrımı ”Moda bir stile sahip olmayabilir, stil ise moda temalarını içermektedir” ifadesi ile anlatmıştır. Popülarite kelimesi de, belirli olan bir modanın geçici bir şekilde sevilmesi, tutulması ve ünlü olarak tanınmasını ifade etmektedir. Modanın en önemli özelliklerinden birisi ise hiçbir zaman sabit durmaması, kararlılık göstermemesi ve de daima değişen bir yapıda olmasıdır.

Modanın doğası gereği değişken olması yeni bir konu değildir ve 20. yüzyıl başlarındayken ünlü modacı Paul Poiret’in tarafından beyan edilmiş ”Giyim endüstrisinin varoluş sebebi kesinlikle yeniliktir” ifadesi ile baskın hale gelme imkanı bulmuştur. Burada bahsedilen yenilik, kısa ömür, geçici heves, gelgeç anlamına gelmekle beraber moda-yenilik-geçicilik üçlüsünü bir araya toplamaktadır. Diğer bir taraftan moda kavramı; hazır giyim, yüksek moda, ve kitle modası şeklinde sınıflandırılan tercih düzeyleri temelinde de ifadesini bulmaktadır.

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu