Eğitim & Kurs

Eğitim ve Öğretimde Din ve Vicdan Hürriyeti

Eğitim ve Öğretimde Din ve Vicdan Hürriyeti! Din ve Vicdan Hürriyeti başlığında ise herkesin dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu, din ve ahlak bilgisi eğitiminin devlet gözetimi altında ve ilk ve ortaöğretim kademelerinde zorunlu dersler arasında okutulduğu belirtilmiştir. Bunların dışında kalan din eğitim ve öğretimleri tamamen kişinin isteğine ve tercihine bağlı olarak geliştiği de eklenmiştir.

Eğitim ve Öğretimde Din ve Vicdan Hürriyeti! 27. Maddede yer alan Bilim ve Sanat Hürriyeti başlığında ise herkesin sanat ve bilim alanlarında çok çeşitli öğrenme, öğretme ve araştırma yapma haklarına sahip olduğu açıklanmıştır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Madde 62, Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarını ilgilendirmektedir. Devlet, farklı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitimi, çok çeşitli ihtiyaçlarını, güvenliklerini, kendi vatanlarıyla aralarındaki bağın korunması gibi hususlarda gerekli çalışmaları kendi bünyesinde yürütmektedir.

Yükseköğretim kurumları hakkında bilgiler içeren maddelerde ise devletin; toplumun ihtiyaçlarına göre insan gücü yetiştirme amacıyla bilimsel çok çeşitli araştırmalar yapma, insanlara, topluma hizmet etme ve danışmanlık yapma gibi çeşitli niteliklere sahip üniversiteleri kanun ile kurduğundan söz edilmiştir. Kanun esaslarına göre Cumhurbaşkanı rektörleri, Yükseköğretim Kurulları ise dekanları atamaktadır.

Eğitim ve Öğretimde Din ve Vicdan Hürriyeti
Eğitim ve Öğretimde Din ve Vicdan Hürriyeti

Din ve Vicdan Normlarına Dair Eğitimdeki Kanunlar

Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmış olan genel, soyut, objektif kurallar esasında hazırlanan metinlere verilen isimdir. Kanunlar, anayasaya aykırı olamazlar. Uyulması zorunlu kurallardır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilmiş olup, Resmî Gazetede 6 Mart 1924 tarihinde yayımlanmıştır. Ve bu tarihten itibaren de yürürlüğe girerek koruma altına alınan inkılap kanunları içerisinde yerini almıştır. Bu kanun ile birlikte Türkiye’deki bütün eğitim öğretim kurum ve kademeleri bakanlığa bağlanarak, tek yerden yürütülen bir eğitim modeli oluşturulmuştur. Ayrıca askeri okullar 1925 yılında Millî Savunma Bakanlığı’na tekrardan bağlanmıştır. Bunların dışında medreseler kapanmıştır. İmam Hatip okulları 6 sene sonra kapanmıştır. 1933 Üniversite reformunda ise İlahiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesine bağlı olarak araştırma enstitüsü vasfında yeni bir forma dönüştürülmüştür.

NOT

Normlar Hiyerarşisi

-Anayasa

-Milletler Arası Antlaşmalar

-Kanun

-Kanun Hükmünde Kararname

-Tüzük

-Yönetmelik

-Yönerge

-Tebliğ

-Genelge

-Talimat

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu