Eğitim & Kurs

Tarihsel Yolculuk: Uygarlıkların Eğitime Katkısı

Tarihsel Yolculuk: Uygarlıkların Eğitime Katkısı! Eğitimin gelişimi ile ilgili olarak uygarlıkları incelediğimizde bu alana en büyük katkıları veren uygarlıklardan biri Yunan uygarlığıdır. Çünkü kendi içinde iki farklı zıt ve güçlü karaktere sahip Atina ve Sparta uygarlığına ev sahipliği yapmaktaydı.

Tarihsel Yolculuk: Uygarlıkların Eğitime Katkısı! Atina daha çok felsefeye, güzel sanata ve bilim gibi konulara önem vermekteydi ve aynı zamanda bu alanda devamlı çalışmalar yapmaktaydı. Sparta uygarlığı ise askeri güce ve eğitime önem veren ve bu alanda kendini geliştiren bir uygarlıktı. Bu iki farklı uygarlık tarihimiz de eğitimin farklı alanlarının gelişmesine ve kuvvetlenmesine, aynı zamanda eğitimin birçok farklı yönü olduğunu göstermişlerdir. Antik Çağ bu uygarlıklar sayesinde eğitimin dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu iki uygarlık karşılaştırıldığında o çağ için savaş eğitiminin uygarlığın idamesi için mühim öneme sahip olmasından ötürü Sparta uygarlığı benim için daha ön planda olmaktadır.

Tarihsel Yolculuk Uygarlıkların Eğitime Katkısı
Tarihsel Yolculuk Uygarlıkların Eğitime Katkısı

İslam Uygarlığından Eğitim Durumu

İslam uygarlığa bakıldığında ise İslam uygarlığının da eğitime çok fazla önem verdiğini ve aynı zamanda katkıda bulunduğunu belirtmek gerekir. Özellikle de fikri eğitime, düşünceye önem veren bir uygarlıktır. Bunun en büyük nedeni ise İslam dinine mensup insanların inandıkları dinin her alanını çok iyi bir biçimde bilmek ve anlamak istemelerinde kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu dinin doğru ve yanlış saydığı şeyleri iyi analiz etmek istemelerindendir. Bu da İslam uygarlığını daha fazla düşünmeye ve dolayısıyla öğrenmeye sevk etmiştir. Özellikle de İslam dünyasının eğitim alanında en parlak dönemi Karahanlılar zamanında yaşanmıştır. Bu dönem de ilk defa İslam uygarlığı Avrupa’yı eğitim alanında geri planda bırakmaya başlamıştır. Daha sonrasında ise Osmanlı’nın ilk zamanlarında Avrupa’ya ve dolayısıyla dünyaya eğitim alanında rol model olmaya başlamıştır. Peki bu alanda bu kadar öndeyken Osmanlı’nın sonlarına doğru eğitim alanında neden bu kadar geri planda kalmıştır. Bunun nedeni yazının başında da belirttiğimiz gibi çağın nasıl bir eğitim metodu istediğini çözememesi ve geleneksel yöntemler de takılı kalması olmuştur. Bu alanda çağ ile ilerlememiştir. Uygarlıklara genel olarak baktıktan sonra üniversiteler için de eğitim için benzer şeyleri söyleyebiliriz. Yaşadığımız çağ devamlı olarak gelişen, kendini yenileyen ve hızlı ilerleyen bir çağ olmaktadır.

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu