Gebelik

Hamilelikte Akraba Evliliği Sonucu Oluşabilecek Riskler

Hamilelikte yaşanabilecek hastalıklar ve risk faktörleri arasında önemli yer tutan diğer bir risk faktörü de hamilelikte akraba evliliği durumudur. Akraba evliliği ise 1. derece hısımların; anne veya baba soyundan olan kuzenlerin evliliği olarak ifade edilir.

Hamilelikte Akraba Evliliği Sonucu Oluşabilecek Riskler Nelerdir? Ülkemizde bu tür evliliklerin oranı yaklaşık kadardır. Akraba evliliklerinin en büyük sorunu ise gen bozuklukları ve aynı soydan gelen bozuk genlerin, çiftlerde bir araya gelmesinden meydana gelir. Anomali genlerin akraba evliliği ile bir araya gelmesi, doğacak çocukta bazı sorunların oluşmasına yol açabilmektedir.

Akraba Evliliği ve Gebelik

Akraba evliliği ve normal evlilikler ile ölü doğum oranı karşılaştırıldığında,  yaklaşık olarak 2 kat artış gözlenmektedir. Doğumsal kusur olarak adlandırılan durumların ise 10 kata kadar arttığı belirlenmiştir. Yine bebeğin kaybı olarak, düşük yapma oranının yaklaşık %50 gibi büyük bir oranda olduğu bilinmektedir. Yine akraba evliliğinde kan uyuşmazlığı konusu dikkat çekici bir durumdur. Ancak kan uyumu tam olsa bile, sağlıksız gebelik ve doğum riski halen devam etmektedir.

Hamilelikte Akraba Evliliği Sonucu Oluşabilecek Riskler
Hamilelikte Akraba Evliliği Sonucu Oluşabilecek Riskler

Akraba Evliliğinde Hastalık Riskleri

Akraba evliliklerinde, sıklıkla gebelik açısından en önemli olgu, bebeğin kaybedilmesi değildir. Hamilelikte akraba evliliği, ciddi hastalıklar ile doğumlar da söz konusudur. Kistik fibrozis hastalığı, normal evlilikler ile oluşan gebelikte 1/2000 gibi nadir sayılabilecek bir oranda görülür, ancak akraba evliliklerinde bu oran neredeyse iki katına çıkar. Epitel dokularda bozukluk olarak kendini gösterir ve ciddi tedaviler ile doğum sağlansa bile, ortalama yaşam süresi olarak 27 yıl belirlenmiştir.

DNA

Thalasemi major, Akdeniz bölgesine özgü bir gen hastalığıdır ve kansızlık yani bilinen adıyla Akdeniz anemisi ortaya çıkar. Kansızlık oranı oldukça yüksektir ve tedaviler yapılsa bile, kalp yetmezliği kaçınılmazdır. Bu hastalık ile doğanların yaşam süreleri 40 yıl olarak belirlenmiştir. Fenilketonüri, doğrudan beyini etkileyen bir hastalıktır. Doğru ve erken tedaviler ile zeka seviyesinin artışı söz konusu olabilir. Yine bu hastalıkların normal evliliklerde görüldüğü de bir gerçektir, ancak oransal olarak nadir sayılırlar. Bu hastalıklar ve diğer fiziksel eksiklikler ile doğum oranların ana sebebi, akraba evliliğidir. Hamilelikte akraba evliliği ve sağlıklı doğum için, doğum öncesinde tetkikler yapılıp, tıbbi destek alınmalıdır.

Daha Fazlasını Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu